Σήμερα είναι η όγδη Κυριακή από του Πάσχα

από 10 Μαίου έως 26 Ιουνίου

12 Ιουνίου 2022

4 Ιουνίου 2023

23 Ιουνίου 2024

8 Ιουνίου 2025

31 Μαίου 2026

20 Ιουνίου 2027

4 Ιουνίου 2028

27 Μαίου 2029

16 Ιουνίου 2030