13 ΙΟΥΛΪΟΥ

Όταν είναι καθημερινή τότε η ακολουθία είναι του Αγίου.

Όταν είναι Κυριακή τότε η ακολουθία τύχη να είναι τών Πατέρων ( από 13 έως 19 του Μηνός )