Hit Counter

Home ]

ΠΡΟΘΕΩΡΙΑ

 

Η θ' ΩΡΑ

Η πρό του Εσπερινού καθ έκάστην ημέραν άναγινωσκομένη Θ 'ώρα έστί σφραγίς τής Ακολουθίας τής ήδη ληγούσης εκκλησιαστικώς ημέρας. Καί άν ή ημέρα ή Δεσποτική ή Θεομητορική εορτή ή μεθέορτος ή μνήμη έορταζομένου Αγίου, Απολυτίκιου καί Κοντακίου λέγονται έν ταύτη τά τής εορτής ή τού Αγίου* είδε μή , τό τού τυχόντος Αγίου τής ημέρας Α πολυτίκιου, καί αντί Κοντακίου λέγεται τό Βλέπων ό Λη στης τον αρχηγόν της ζωής.

Τω Σαββάτω έσπέρας Απολυτίκιου Απόστολοι, Μάρτυρες καί Κοντακίου Ως· άπαρχάς της φύσεως τή δέ Κυριακή έσπέρας τό αναστάσιμου Απολυτίκιου, καί αυτί Κοντακίου ή 'Υπακοή τού Ηχου. Έν ολη δέ τή Διακαιυησίμω έβδομάδι καί τω Σαββάτω τής Διακαινησίμου έσπέρας προ τού Εσπερινού τού Θωμά, ώς καί τή Τετάρτη τής Αποδόσεως τής εορτής τού Πάσχα έσπέρας πρό του Εσπερινού τής Αναλήψεως, άναγινώσκεται ή του Πάσχα Θ ' ήτοι το Ανάσταση  Χριστού , Προλαβούσαι τον ορΘρον κλπ. ώς έν τω Ώρολογίω διατυπούται.

Τή δέ Τρίτη τού Τυφλού έσπέρας, προ τού Εσπερινού τής Αποδόσεως τού Πάσχα, άναγινώσκεται ή Θ ' τρίψαλμος καί λέγεται Απολυτίκιον Τον συνάναρχον Λόγον καί Κοντακίον Της ψυχης τά όμματα.

Έν τή Μ. δέ Τεσσαρακοστή άναγινώσκεται ώς έστι διατεταγμένη έν τώ Ώρολογίω μετά, τών Μακαρισμών καί των ακολούθων αύτοις.

Άπόλυσις έν τή Θ ' λέγεται πάντοτε ή μικρά (όρα αύτήν κατωτέρω έν § 16) μετά τού χαρακτηριστικού της έορτής, ής έλέχθησαν τό Άπολυτίκιον και τό Κοντάκιον.