ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ιερών ακολουθιών

Ι.Ν.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ

6.Σάββατο 17:00       Εσπερινός της Κυριακής

7.Κυριακή 7:00          Όρθρος της Κυριακής

7.Κυριακή 16:00        Εσπερινός Αγ.Ταξιαρχών

8.Δευτέρα 7:30          Όρθρος Αγ.Ταξιαρχών

8.Δευτέρα 17:00        Εσπερινός Αγ. Νεκταρίου

9.Τρίτη 7:00                Όρθρος Αγίου Νεκταρίου

13. Σάββατο 17:00     Εσπερινός της Κυριακής

14. Κυριακή 7:00        Όρθρος της Κυριακής

20. Σάββατο 17:00     Εσπερινός της Θεοτόκου

21. Κυριακή 7:00        Όρθρος της Θεοτόκου

24. Τετάρτη 17:00      Εσπερινός Αγ. Αικατερίνης

25. Πέμπτη 7:00         Όρθρος Αγ. Αικατερίνης

25. Πέμπτη 17:00       Εσπερινός Αγ. Στυλιανού

26. Παρασκευή 7:00 Όρθρος Αγ. Στυλιανού

27. Σάββατο 17:00    Εσπερινός της Κυριακής

28. Κυριακή 7:00       Όρθρος της Κυριακής

29. Δευτέρα 17:00    Εσπερινός Αγ. Ανδρέου

30. Τρίτη 7:00            Όρθρος Αγ. Ανδρέου