Α
πλοί Τάφοι                                                
1. Δημήτριος Τσάλας του Βασιλείου          
3. Βασίλειος Παπαγεωργίου του Κωνσταντίνου
4. Γεώργιος Κρόκος του Νικολάου
5. Μαρία Τσάλα του Κωνσταντίνου
6. Σταυρος Τσάλας του Γεωργίου
7. Ελένη Ρομποτή του Δημητρίου
8. Θωμάς Αϊδίνης του Μιχαήλ
9. Δημήτριος Τρακοσιάρης του Θεμιστοκλέως
10. Λουκάς Καντάρης του Γεωργίου
11. Αναστασία Σαλή του Δημητρίου
13. ΑΔΕΙΟ
14. ΑΔΕΙΟ
15. ?
17. Νικόλαος Καραμουζάς του Αθανασίου
18. Δημήτριος Αϊδίνης του Κωνσταντίνου
2
0. Αικατερίνη Κουτσαντωνάκη του Εμμανουήλ
22. Μαρία Τρακοσιάρη του Αθανασίου
23. Γεώργιος Καντάρης του Λουκά
24. Μιχαήλ Σαλής από 1901
26. ΑΔΕΙΟ
27. Ευαγγελία Παπαρήγα του ?
28. Βασίλειος Ρήγας του Δημητρίου
29. Βλάσιος Λιάπης
30. Ανάργυρος Αντωνίου του Γεωργίου
31. Μιχαήλ Στάμος του Γεωργίου
32. Αναστασία Αϊδίνη του Στυλιανού
33. Κωνσταντίνος Δημητρίου του Λουκά
34. Ελένη Κεφάλα του ?
35. Αναστάσιος Τρακοσιάρης του ?
38. Παναγιώτης Αμπελιώτης του ?
39. ΑΔΕΙΟ
40. Ευλαγγελος Τσάλας του Στυλιανού
41. Δημήτριος Μόσχος του Κωνσταντίνου
42. Βασίλειος Ρήγας του Ευαγγέλου
43. Αικατερίνη Σταμελιά του Αποστόλου
44. Βασιλική Κρόκου του Γεωργίου
45. Μιχαήλ Λαθουράς του Γεωργίου
48. ΑΔΕΙΟ
49. Ελένη Φιλάου του Γεωργίου
50. Ιωάννης Μούντριχας του Γεωργίου
51. Μιχαήλ Αϊδίνης του Θωμά
52. Αργυρή Αϊδίνη του Γεωργίου
53. Αναστασία Μπαχάρα του Σταύρου
54. Γεώργιος Νταντάκος του Σωτηρίου
 
 
 Ιοκογενιακοί Τάφοι
2. ΡΗΓΑΣ
12.
16. ΜΠΑΧΑΡΑΣ
19.
21. ΚΑΤΣΑΛΗΣ
25.
36. ΤΣΑΛΑΣ
37. ΜΟΣΧΟΣ
46. ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ
47, ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ
55. ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ
56. ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤ
57. ΦΙΛΑΟΣ